Director

blaycurriculum Alejandro Blay Manzanera va nàixer a València el 19 de juny de 1967.
Als quatre anys d’edat va començar els seus estudis musicals de Solfeig, i formà part de l’orquestra de pols i pua del Col·legi Nacional “Teodoro Llorente” de València.
Ha realitzat els seus estudis musicals en els Conservatoris de: València, José Iturbi, i Oscar Esplá, on va obtindre el títol de professor de música en l’especialitat de percussió.
En el terreny de la música tradicional es va introduir en 1979 amb el Tabalet, i en 1983 comença els seus estudis de Dolçaina en el Conservatori José Iturbi de València, obtenint la qualificació d’Excel·lent en tots els cursos. En el curs 93/94 va decidir ampliar els seus coneixements de la mà de Xavier Richart obtenint la qualificació d’Excel·lent.
Des d’aleshores fins ara centra els seus esforços fonamentalment en tres àmbits: Pedagogia, Investigació i Interpretació.

PEDAGOGIA
Des de 1983 ha impartit classes de Dolçaina, Tabalet i Percussió en diferents grups i diverses associacions culturals, així mateix ha dirigit grups com ara “Soroll i Festa”.
En l’actualitat, és professor de Dolçaina i Tabalet en la Universitat Popular de l’Excel·lentíssim Ajuntament de València, i en l’Escola de Música Tradicional de Bonrepòs i Mirambell. Des de 1996es el director de l’Escola de Música Tradicional i de la colla “La Brama” de Bonrepòs i Mirambell. Ha realitzat cursos sobre tècniques pedagògiques, metodològiques, i a mes a més ha impartit diferents cursos i seminaris relacionats amb la Dolçaina, el Tabalet, els seus accessoris, tècniques interpretatives, etc.
És professor de Dolçaina reconegut per la Federació Valenciana de Dolçainers i Tabaleters.

INVESTIGACIÓ
Al llarg de la seua trajectòria professional ha mamprés diversos àmbits d’investigació com ara: la Dolçaina, el Tabalet i els seus accessoris (tudells, canyes, baquetes…).
El fruit d’aquesta investigació són els tudells ST2 i ST3, les canyes la corxera (en col·laboració amb Pau Puig), i les dolçaines Salvatino (amb Xavier Richart), així com altres accessoris com la borsa-sordina, i diferents tipus de baquetes.

INTERPRETACIÓ
Com en la majoria de Dolçainers, els seus orígens han estat lligats al folklore i a les festes populars. En el seu interès per difondre la música tradicional i el folklore valencià, ha actuat per tot arreu de la nostra comunitat, així com en nombrosos països com ara Itàlia, Portugal, França, Alemanya, Bèlgica, etc. En l’actualitat segueix col·laborant amb diversos grups de danses, entre els quals cal destacar: Santa Bàrbara i la Senyera.
En el seu afany per evolucionar el camp de la interpretació ha col·laborat amb nombroses i diverses formacions musicals, com ara Orfeons, Bandes de Música, Orquestres i altres tipus de formacions musicals i instrumentals. Entre aquestes col·laboracions cal destacar les realitzades amb grups com ara “Trullars”, La “Xafigà” de Muro, “Urbàlia”, etc., així com la seua col·laboració com a solista amb l’Orquestra de València, l’Orfeó Navarro Reverter, i nombroses bandes de música, entre les quals cal destacar la Banda Municipal de València i la Banda Municipal d’ Alacant.
Ha col·laborat en diverses gravacions amb diferents grups i entitats, entre les quals hem d’anomenar: La Inestable, Generalitat de Catalunya, Orfeó Navarro Reverter, Banda de Música d’Alba de Tormes, la Xafigà de Muro, Canal 9, etc.
És membre fundador de “La Inestable, Dolçaina i Tabal”.

Extret de www.lainestable.com